Przejdź do treści
  Przejdź dalej, aby uzyskać proponowane wyniki
  Aktualności o COVID-19
  Aby znaleźć opcje anulowania i zwrotu, wybierz rezerwację na stronie Podróże. Nasza polityka okoliczności wyjątkowych dotyczy określonych rezerwacji. Aktualizacje udostępniamy 1 i 15 dnia każdego miesiąca.

  Jak w panelu głównym mogę korzystać z konta administratora Airbnb dla Firm?

  Dostęp do panelu głównego:

  Dostęp do panelu głównego Airbnb dla Firm możesz zyskać:

  1. Logując się na swoje konto Airbnb
  2. Klikając swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu
  3. Wybierając Airbnb dla Firm
  4. Klikając Przejdź do panelu głównego

  Korzystanie z panelu głównego

  Panel główny Airbnb dla Firm podzielony jest na 4 zakładki: Podróże, Raportowanie, Faktury i Osoby.

  Podróże

  Skorzystaj z zakładki Podróże, aby zobaczyć przegląd aktywnych, potwierdzonych i ukończonych podróży pracowników. Przy każdej podróży znajdziesz imię i nazwisko podróżującej osoby, szczegółowe dane dotyczące celu podróży oraz daty podróży.

  Raportowanie

  W tej zakładce wyświetlana jest liczba zarezerwowanych noclegów, łączna kwota wydatków i średnia stawka dobowa dla całej Twojej firmy. Stąd możesz również eksportować raporty w formacie CSV.

  Faktury

  Przejdź do tej zakładki, aby przejrzeć faktury dla grup podróżnych. Każda pozycja zawiera numer faktury, datę, termin płatności i należną kwotę.

  Osoby

  Przeglądaj i zarządzaj kontami pracowników powiązanymi z Twoją firmą. Z tego poziomu możesz również zaprosić pracowników do swojego programu.

  Powiązane artykuły
  Czy uzyskana pomoc była wystarczająca?