Poczucie przynależności jest dla nas najważniejsze

Nie ma poczucia przynależności bez różnorodności i integracji. Aby stworzyć świat, w którym ludzie mogą wszędzie czuć się jak u siebie, musimy podjąć realne kroki w celu zbudowania miejsca pracy, w którym każdy czuje się mile widziany i wszystkie głosy są słyszalne.

Płeć w Airbnb

Płeć w Airbnb

2018

2017


Płeć USA w Airbnb

Płeć USA w Airbnb

2018

2017


Rasa i pochodzenie etniczne w USA w Airbnb

Rasa i pochodzenie etniczne w USA w Airbnb

Osoba pełniąca funkcje przywódcze to osoba, która znajduje się na poziomie 11 lub wyższym i ma co najmniej jednego podwładnego, który nie jest pracownikiem tymczasowym, podwykonawcą ani stażystą.** Pracownik techniczny to osoba pracująca w działach zajmujących się inżynierią, produktem, projektowaniem, nauką opartą na danych (analizą danych) lub informatyką. Nie dotyczy to asystentów wykonawczych ani koordynatorów działów.** Dział zajmujący się inżynierią obejmuje wszystkich pracowników naszej organizacji inżynierskiej. Nie dotyczy to asystentów wykonawczych ani koordynatorów działów.**

Wsłuchiwanie się w zróżnicowane głosy pracowników pomaga nam budować lepszą przyszłość
Grupy Airfinity, to prowadzone przez pracowników grupy zainteresowań, celebrujące indywidualne doświadczenia, które sprawiają, że nasza społeczność jest doskonała. Zwiększają świadomość i służą propagowaniu tematów istotnych dla naszych pracowników. Pomagają realizować firmową inicjatywę różnorodności w rekrutacji, przywództwie, rozwoju produktu i w działaniach informacyjnych w naszej społeczności.
Able@

Able@ to grupa dla pracowników z (nie)sprawnościami - widocznymi, niewidocznymi i wszystkimi pomiędzy. To również grupa dla naszych sojuszników. Able@ stworzono, aby podnieść na duchu i wzmocnić pozycję uczestników, jednocześnie dążąc do podnoszenia świadomości i lepszego przystosowania otoczenia do naszych unikalnych potrzeb.

AirPride@

AirPride@ spotyka się regularnie z misją dbania o to, żeby Airbnb było doskonałym miejscem pracy dla ludzi ze środowisk LGBT. Planujemy wydarzenia społeczne, inicjatywy wolontariackie skoncentrowane wokół środowisk gejów i lesbijek, pracę edukacyjną poprzez wydarzenia takie jak Pride oraz wewnętrzne panele edukacyjne.

Asians@

Asians@ to zbiór grup Ludzi i Kultur Azji i Wysp Australii i Oceanii, który zapewnia przestrzeń dla wsparcia i rzecznictwa. Pragniemy, żeby wszyscy członkowie mieli poczucie przynależności w Airbnb, zarówno w firmie jak i w światowej społeczności gospodarzy i gości.

Black@

Black@ pragnie, aby wszyscy członkowie mieli poczucie przynależności do Airbnb. Zapewniamy bezpieczne miejsce spotkań dla czarnoskórych pracowników i osób wspierających, aby dyskutować o rasowym i etnicznym zróżnicowaniu w procesie rekrutacji, utrzymania i o staraniach społeczności Airbnb.

Foreignairs@

Foreignairs@ to grupa celebrująca różnorodność pochodzenia pracowników Airbnb. Z otwartymi ramionami przyjmujemy imigrantów do społeczności pracowników, aby łączyć się i dzielić doświadczeniami, pomysłami i prawdziwie światową perspektywą przynależności do każdego miejsca na kuli ziemskiej.

Juntos@

Juntos podemos! Juntos@ to grupa celebrująca podobieństwa i różnorodność, które oferuje nasza kultura. Chcemy edukować, budować i wspierać nasze społeczności latynoskie, poprzez imprezy, fiesty, wykłady i możliwość współpracy zewnętrznej.

Natives@

Natives@ stworzono z myślą o wszystkich rdzennych ludach, Indianach amerykańskich, Indianach kanadyjskich, Inuitach i Aborygenach – aby ich głos był wyraźnie słyszalny w społeczności Airbnb. Chcemy promować naszą kulturę przez podnoszenie świadomości i wspólne świętowanie. Chcemy rozbudzać poczucie dumy pośród wszystkich spadkobierców tego dziedzictwa.

Nerdettes@

Nerdettes@ jest dla kobiet zajmujących się inżynierią, nauką o danych oraz ITX! Organizujemy regularne spotkania, na których dzielimy się doświadczeniem i wspieramy się w przezwyciężaniu przeszkód stojących na drodze do rozwoju. Spotkaj się z nami w czasie wspólnych lunchy i przedstaw się społeczności!

Parents@

Parents@ to grupa wsparcia skierowana do pracowników z dziećmi, stworzona do budowania kultury zdrowej dla rodziców i ich rodzin. Dzielimy się formami pomocy, które przydają się przy opiece nad dzieckiem, w edukacji, rodzicielstwie, podróży z dziećmi, powrotach do pracy po okresie urlopu wychowawczego i innymi.

Tribe@

Tribe@ zaczęło swoją działalność jako grupa dla osób zainteresowanych wszystkim, co ma związek z życiem i kulturą żydowską w Airbnb. Z czasem grupa ta stała się miejscem, w którym każdy może dzielić się religią i pochodzeniem etnicznym z pracownikami Airbnb. Spotykamy się, aby dzielić doświadczenia i świętować osiągnięcia i przełomy!

Veterans@

Veterans@ skupia się na poświęceniach dokonanych przez weteranów Sił Zbrojnych. Wspieramy weteranów w naszej rodzimej i globalnej społeczności, łącznie z rekrutacją weteranów na Airbnb i wspieraniu rodzin, niepełnosprawnych/rannych żołnierzy i weteranów.

Women@

Grupa Airfinity Women@ jest bezpiecznym miejscem dla kobiet w Airbnb i dla wszystkich, którzy je wspierają. Chcemy utrzymać społeczność otwartą na dyskusję o wyzwaniach, którym stawiają czoła kobiety w pracy technicznej. Chcemy zapewnić im opiekę merytoryczną i wsparcie liderskie w Airbnb.


To do nas należy podjęcie działań i tworzenie lepszefgo miejsca pracy
Praca nad równością w świecie jest aktywnym i trwającym procesem, nie statycznym celem. Społeczność naszych pracowników, grupy zainteresowań oraz globalni partnerzy pomagają nam identyfikować nowe drogi rozwoju. Robimy wszystko, żeby stworzyć bardziej zróżnicowane i życzliwe Airbnb.
Dołącz do nas w kształtowaniu przyszłości w Airbnb
Chcemy budować bardziej zróżnicowane środowisko pracy, wsłuchując się w naszą społeczność wewnętrzną. Nasze cele, inicjatywy i wkład w działania kształtują i umacniają głosy pracowników. Pracujemy ciężko, ze świadomością, że dużo jest jeszcze do zrobienia. Dołącz do nas i pomóż Airbnb tworzyć lepszą, bardziej sprawiedliwą przyszłość, w której każdy głos zostanie usłyszany, a każdy człowiek będzie miał prawdziwe poczucie przynależności.
Dołącz do zespołu Airbnb